Nákupný košík

Zavolajte nám:: +421 45 533 33 33

Železiarstvo a železiarsky sortiment Zvolen

Prehliadať

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám: 045 533 33 33

Social

Zásady ochrany osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“) je spoločnosť JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, 962 04 Korytárky, Slovenská Republika, e-mail: metal@metalmarket.sk, Tel.: +421 45 533 33 33

Zásady ochrany osobných údajov

Všetky poskytnuté osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné údaje sú spracovávané iba v rozsahu potrebnom na splnenie účelu ich spracovania, po nevyhnutnú dobu. Subjekty údajov sú oprávnené kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vykonávať všetky ďalšie práva dané im právnymi predpismi. Osobné údaje spracovávame iba v prípadoch, keď nám ich sami poskytnete.

Súhlas a obmedzené využívanie

Svoje osobné a firemné údaje (e-mailovú adresu, meno a priezvisko, adresu, telefón, atď.) nám poskytujete celkom dobrovoľne. Poskytnutím týchto údajov a odsúhlasením ich spracovania vyjadrujete zároveň súhlas s tým, že tieto údaje môžu byť zhromažďované, spracovávané a využívané pre účely kontaktovania, správy kontaktov, ochrany našich oprávnených obchodných záujmov, či pre iné Vami uvedené účely. Nebudú zhromažďované, spracovávané ani využívané na žiadne iné účely. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou okamžite od okamihu jeho odvolania.

Ako pristupujeme k osobným údajom, za akým účelom ich spracovávame a ako dlho ich archivujeme

Údaje nevyhnutné pre dokončenie a doručenie objednávky

  • Objednávka tovaru: pri objednaní tovaru uvádza zákazník fakturačné a dodacie údaje vrátane kontaktných údajov v podobe e-mailovej adresy a telefónneho kontaktu. Tieto údaje potrebujeme pre spracovanie a doručenie objednávky.
  • Prepravné spoločnosti: aby sme Vám mohli doručiť tovar, predávame prepravnej spoločnosti vaše meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. Prepravná spoločnosť ďalej Vaše údaje nijako nevyužíva.

Ďalšie spracovavané údaje

  • Formuláre na e-shope: na e-shope používame rôzne formuláre, napr. Kontaktný formulár. U týchto formulárov vyžadujeme nevyhnutne potrebné údaje, napr. pre komunikáciu s Vami. Tieto údaje ďalej nijako nevyužívame.
  • Registrácia zákazníka: užívateľ sa môže kedykoľvek zaregistrovať. Registráciou si zákazník uľahčí nákupný proces (automaticky sa predvyplnia fakturačné a dodacie údaje) a získa niekoľko benefitov, prednostné vychystanie tovaru, emailové informácie o zľavových kódoch, akciách, novinkách atď. Samotný nákup tovaru na e-shope nie je podmienený registráciou.
  • Meranie štatistík: dáta o návštěvnosti nášho e-shopu zbierame pomocou cookies za účelom štatistického vyhodnocovania a optimalizovania stránok tak, aby bol pre uživateľa prívetivejší a aby sa u nás užívateľ cítil príjemne.
  • Reklamné nástroje: za účelom zobrazovania relevantných reklám poskytujeme cookies reklamným nástrojom, ako sú Google Adwords, Sklik, Facebook atď. Týmto spôsobom Vám reklamné nástroje môžu zobraziť reklamu šitú na mieru a nezahlcovat Vás nezaujímavou reklamou.
  • Platforma e-shopu: programátorské práce na našom eshope zabezpečuje externý poskytovateľ, ktorý má prístup k dátam uloženým v databázi. Tieto dáta využívá k účelom potrebným pre prevádzku e-shopu. Poskytovateľ platformy ďalej nijako Vaše údaje nevyužíva.

Doba archivácie osobných údajov

Osobné údaje archivujeme:

  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najviac však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
  • po dobu, kým nedôjde k odvolania súhlasu s poskytovaním benefitov / výhod rámci vykonanej registrácie najviac však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu 10 rokov odo dňa vykonania registrácie na účely priameho marketingu v prípade existencie oprávneného záujmu, po dobu 10 rokov od vykonania objednávky tovaru alebo služby,
  • po uplynutí doby archivácie osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Právo prístupu a verejný prehľad postupov pri spracovaní osobných údajov

Na žiadosť Vám písomne v súlade s platnými zákonnými predpismi oznámime, či ukladáme nejaké Vaše osobné údaje a o aké osobné údaje sa jedná. Okrem toho máte v súlade s platnými právnymi predpismi právo požadovať napríklad opravu, zákaz spracovania alebo vymazanie takýchto osobných údajov. Tiež máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky a informácie jednostranne zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli prevádzkovateľovi.

Bezpečnosť dát

K ochrane dát (proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnených osôb) uplatňuje JKK Trading, s r.o. technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dát. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne zdokonaľované podľa vývoja dostupných technológií. Prevádzkovateľ nepostupuje (neprenáša) osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.

Otázky ohľadom ochrany osobných údajov

Pokiaľ máte akúkoľvek otázku ohľadom manipulácie s Vašimi osobnými údajmi, môžete sa na nás obrátiť na kontaktoch uvedených nižšie:

JKK Trading, s.r.o.
IČO: 47 053 950, IČ DPH: SK 2023726111
Korytárky 1006
962 04 Korytárky
Slovenská Republika

E-mail: metal@metalmarket.sk
Tel.:  +421 45 533 33 33

Bezplatná doprava

Pri nákupe nad 100 Eur s DPH

Vrátenie tovaru do 14 dní

14 dni na vrátenie peňazí

Záručná doba

24 mesiacov

100% Bezpečný nákup

Platba v hotovosti, na dobierku

© Metalmarket 2021